Vượt tường lửa sử dụng phần mềm ZenMate cho Android và iOS

Ngoài các cách đổi DNS như đã hướng dẫn, trong trường hợp server của Truyện Tranh Gay bị chặn bởi các nhà mạng VNPT, FPT, các bạn có thể sử dụng phần mềm vượt tường lửa ZenMate.

ZenMate là phần mềm vượt tưởng lửa (VPN) miễn phí, uy tín . Để sử dụng các bạn tải và cài đặt phần mềm tại AppStore hoặc Google Store:

Phần tiếp theo hướng dẫn cách sử dụng ZenMate cho iOS (iPhone, iPad). Đối với Android, việc sử dụng cũng tương tự:

  1. Bước 1: Tìm và cài đặt ZenMate

IMG_0013

  1. Bước 2: Đăng ký tài khoản (miễn phí)

IMG_0015IMG_0016IMG_0017

  1. Bước 3: Kích hoạt ZenMate

IMG_0018IMG_0019

Bước 4: Kiểm tra kết quả:

Nếu bạn thấy ZenMate có hình chiếc khiên màu xanh và xuất hiện biểu tượng VPN trên màn hình có nghĩa là ZenMate đã kích hoạt thành công.

Để tắt ZenMate, các bạn click vào hình chiếc khiên màu xanh để biến thành màu đỏ. Biểu tượng VPN cũng biến mất có nghĩa là ZenMate không còn hoạt động nữa.

IMG_0012IMG_0010